leoni.com
 
 

LEONI Studer AG

Herrenmattstrasse 20
4658 Däniken
Switzerland

Phone +41 (0)62-288-82-82
Fax +41 (0)62-288-83-83
E-mail infrastructure-datacom@leoni.com

LEONI Kerpen GmbH

Zweifaller Strasse 275–287
52224 Stolberg
Germany

Phone +49 (0)2402-17-1
Fax +49 (0)2402-75-154
E-Mail infrastructure-datacom@leoni.com